Uspešno ste poslali odgovore i tako se registrovali


U slučaju da niste stigli detaljno odgovoriti na anketna pitanja, molimo Vas pošaljite nam naknadno Vaše odgovore koje ćemo ceniti, jer su nam jako važni za kreiranje inovativne programske sheme. Odgovore pošaljite na emajl: nenad.badovinac@gmail.com. Hvala Vam.

U nastavku se nalaze uputstva za prijavu na portal Blagovesti Televizije.
Nakon prijave možete gledati «Blagovesti TV 2».
1) Pristup anketi i registracionoj prijavi, na kojoj ste uneli vaše Ime, email adresu i odgovorili na anketna pitanja.
2) Nakon što ste nam poslali odgovore iz ankete, poslali smo vam Registracioni mejl sa pristupnim podacima (login i password).
3) na sajtu www.blagovesti.tv možete gledati Prvi kanal, a za pristup Drugom kanalu prijavite se klikom na Blagovesti TV 2,
kao što je prikazano na slici dole
4) Na ekranu će Vam se pojaviti forma za unos Login (Vaše email) i Password.
Na sledećim slikama možete videti uputstvo za Registraciju i Prijavu na mobilnim telefonima.