«blagovesti TV BLOG»

Upravljanje online radio "Blagovesti" iz kuće

Postojanje online radio «Blagovesti» koji se emituje iz kuće putem interneta dostupna je u svim krajevima sveta. Emitovanje online radija može biti hobi dostupan svima, a omogućava emitovanje i vlastite audio produkcije.

Pročitajte o vođenju online radio "Blagovesti" iz kuće koji dugi niz godina privlači slušaoce.

Septembar, 2022.
Na fotografijama je primer emitovanja iz kuće i oprema koja se koristi za online radio Blagovesti
Viziju o pokretanju online radio "Blagovesti" stvorio je arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavine. To je bila misionarska ideja oko koje su se okupili saradnici koji su bili posebno stručni iz različitih oblasti. Tako da je arhimandrit Gavrilo imao saradnike iz oblasti informatike, web dizajna, socioloskih nauka i sl. Projekt online radio Blagovesti omogućio je saradnicima da se bolje upoznaju i da nauče svoje talente iskoristiti u timskom radu. Upoznavanje saradnika počela je posetom Manastira Lepavine, ali neki od saradnika bili su dostupni samo u kontaktu putem interneta.

Danas smer razvoja online radio "Blagovesti" kreće se u sličnom smeru, ali kao urednik pokušavam pronaći način da izađem iz okvira misije i uredim program koji će biti sa drugačijom ali sličnom vizijom: "Beskonačni svet mojih životnih iskustava je poput putopisa. Smatram da i Vi treba da stvarate iskustva koja će Vas učiniti srećnima. Kao kolumnist i putopisac pozivam vas da pratite moj rad i da pronađete inspiraciju za Vaša iskustva. Želim da motivišem mlade da više razmišljaju o zaboravljenoj duhovnosti, i starije da prihvate savremeni svet u kojem pobeđuje IT tehnologija. To je način da budemo bliži jedni drugima." Ovakva vizija me uvodi u drugačiju organizaciju programske sheme online radio "Blagovesti". Međutim, siguran sam da će pomalo drugačijem smeru koji će takođe slušaocima doneti korist i nova pozitivna iskustva.

Kada je reč o online radiju, u vreme kada smo mi počinjali emitovanje radio Blagovesti, te davne 2007 godine, samo nekoliko radio stanica bilo je aktivno. Tada se radio Blagovesti emitovao iz manatira Lepavine sa računara koji je bio fizički u keliji igumana, oca Gavrila. Danas se radio Blagovesti emituju sa servera koji se nalaze u udaljenim delovima sveta, ali i danas radio Blagovesti emituju signal u kojem slušaoci prepoznaju blag, opuštajući momenat. Ovo je prepoznao i indijac koji se javio ocu Gavrilu sa iskustvom da je preko interneta pronašao online radio "Bagovesti" i slušao ga u gradskom saobraćaju kada je išao na posao. On ništa nije razumeo, ali mu je bio oppuštajući osećaj slušati blag glas oca Gavrila.

Radim sa kompletnim softverskim rešenjem emitovanja online radija iz kuće.Online radio "Blagovesti" trenutno uređujem iz kuće, a pre mene je arhimandrit Gavrilo emitovao signal iz svoje kelije u Manastiru Lepavini. Detalji koje je potrebno znati postoje sa tendencijom daljnjeg razvoja online radija.

Šta sve koristim u emitovanju online radio "Blagovesti":

1) Nivo tehničkog znanja:
Za stvaranje vlastite online radio stanice nije potrebno veliko tehničko znanje. Ne postoji komplikovan programski kod. Pojednostavljene su procedure izrade programske sheme. Dovoljno je pokrenuti nekolikofunckjskih tastera i emitovanje ide u eter.

2) Organizacija programske sheme za online radio Blagovesti:
Za razliku od tradicionalnog radija, za online emitiranje nisu potrebne složene procedure za licenciranje radijskog signala. Sve dok imate pristup internetu, možete upravljati svojom stanicom. Moguće je prenositi emisije uživo iz kuće, i organizovati audio program ili kroz setove emisija iz kuće ili gostujući na udaljenim lokacijma sa prenosom uživo. Važna je online prisutnost.

3) Oprema koju koristim za online radio Blagovesti:
Nije potrebna skupa oprema za postavljanje radio stanice. Potrebno je standardi ili prenosni računar, internet veza i mikrofon.

Danas je potrebno da urednici online radija imaju jak entuzijazam i nije potrebno biti radio profesionalac da emitujemo online radio i da se "petljamo" sa skupom tehnikom emitovanja radio signala. Pozitivan i jak entuzijazam je dovoljan da slušaoci prepoznaju volju i trud urednika radija.
Septembar, 2022.