«blagovesti TV BLOG»

Novosti oko mogućnosti registracije i gledanja Drugog kanala «Blagovesti TV»

Dostupna je forma za registraciju gledaoca internet televizije «Blagovesti TV» i gledanja «Drugog kanala Blagovesti TV2». Popunite anketu i zajedno ćemo kreirati inovativnu programsku shemu za BTV 2.

Septembar, 2022.
"Blagovesti TV" emituju one video emisije koje predstavljaju kulturu, istoriju, duhovne vrednosti, kao i nauku i tehnologiju. Na Prvom programu Blagovesti TV 1 emituju se video emisije iz arhive blaženopočivšeg arhimandrita Gavrila (Vučkovića). Drugi program namenjen je registrovanim članovima koji popunjavanjem ankete učestvuju u kreiranju inovativne televizijske programske sheme.
Registraciona anketa Blagovesti TV

Danas imamo dominaciju televizijskih kanala sa različitim sadržajem i zato smatramo da postoji potreba za inovacijama televizijskog sadržaja. Ambiciozno pristupamo kreiranju programske sheme: zajedno sa gledaocima, članovima televizijskog portala «Drugog programa BTV2» kreiramo zanimljivu, edukativnu i inovativnu programsku shemu. Pozivamo Vas da popunite anketu i da sa svojim opširnim odgovorima i komentarima učestvujete u osmišljavanju inovativne programske sheme «Drugog programa BTV2»

Popunite registracionu anketu i nakon kraćeg vremena na Vašu mejl adresu stići će poruka sa podacima za prijavu na sajt «Blagovesti TV» za gledanje «Drugog programa BTV2».

Urednik «Blagovesti TV»,

Nenad Badovinac.

Avgust, 2022.