«blagovesti TV BLOG»

Sećanje na posetu Arhimandrita Gavrila (Vučkovića)
prezviteru o. Oliveru Subotiću

Susret sada blaženopočivšeg Arhimandrita Gavrila (Vučkovića) i oca Olivera Subotića, upravnika centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija pri Srpskoj Pravoslavnoj crkvi dogodio se u januaru, 2013. godine. Izmedju ostalog, tada smo ocu Oliveru prezentovali rad oca Gavrila na projektu online radija Blagovesti, a otac Oliver prezentovao je svoj rad proučavanja savremene tehnologije u službi crkve.

Septembar, 2022.
Na fotografijama sa leva na desno: Nenad Badovinac, otac Vasilije (Srbljan), Arhimandrit Gavrilo (Vuković), Prezviter otac Oliver Subotić
Našem gostovanju kod oca Olivera, prethodio je dogovor da susret bude u crkvi Vaznesenja u Žarkovu – Beograd. Susret oca Gavrila i oca Olivera planirali smo u nekoliko navrata, ali poseta se dogodila, sada već davne, 2013 godine. Tadašnji susret dvojice vrsnih poznavaoca novih tehnologija u svrhu pravoslavnog misionarenja doživeli smo kao začetak ideje objedinjenja različitih koncepata korišćenja novih tehnologija u jednu stvaralačku celinu kojom bi se ujedinili raznovrsni modeli i pružio im se jedan jedinstveni misionarski smisao u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi.

U posetu ocu Oliveru došli smo u većem sastavu. Napravili smo nekoliko zajedničkih fotografija posle kojih smo krenuli prema crkvenoj gostoprimnici i trpezariji gde smo od strane domaćina i vrednih ljudi koji pomažu u hramu, bili posluženi prazničnom trpezom. Zajedničkom sastanku Arhimandrita Gavrila i oca Olivera, prisustovao je i otac Vasilije (Srbljan), jeromonah, sabrat manastira Lepavine, koji je još davne 2001. godine, svojim tehničkim doprinosom kreirao prvi web sajt Manastira Lepavine. S nama je bio moderator lepavinskog sajta Stamenko Mijatović i ja, u službi webmastera lepavinskog sajta.

Na zajedničkom sastanku, razgovarali smo o projektima na kojima radimo, savetovajući tom prilikom i pomažući jedni druge sa podrškom i potporom. Sve to u cilju usavršavanja modela korišćenja internet tehnologija u službi pravoslavnog misionarenja. Otac Oliver nam je predstavio i svoje misionarske ideje, koje su se bazirale na proučavanjem savremenih tehnologija u službi crkve.

Tokom naše posete, otac Oliver nam je poklonio svoje knjige koje je napisao na temu proučavanja novih tehnologija. Poseban poklon nalazi se na prvim stranicama knjige gde nam je napisao posebno dirljivu posetu. Na kraju naše posete poštovanom ocu Oliveru, napravili smo zajedničku fotografiju koja posebnom toplinom karakteriše ovaj važan susret koji je održan sa ciljem upoznavanja sada blaženopočivšeg Arhimandrita Gavrila i prezvitera oca Olivera Subotića. Otac Oliver nam se posebno zahvalio što smo posetili njegovu parohiju, potvrđujući tom prilikom da mu je bila posebna čast što se tada, lično, po prvi put susreo sa ocem Gavrilom (Lepavinskim).
Septembar, 2022.