«blagovesti TV BLOG»

Što je OTT?

Postoji mnogo načina za pojašnjenje ovog pojma. Negde piše da je OTT unicast, a IPTV multicast; negde piše da je IPTV usluga na internetu, a da je OTT tehnologija televizije putem interneta ili multiscreen (mogućnost emitovanja na različite uređaje), TimeShift i Catch Up. Pokušao sam ukratko da pojasnim ovaj pojam kojeg koristi Blagovesti TV.
Avgust, 2022.
OTT za razliku od IPTV-a, nije tehnologija prenosa TV signala, tj. podataka, već poslovni model u kojem se usluga video prenosa omogućava putem već izgrađene internet infrastrukture. Izraz OTT (Over the Top) znači "na vrhu". U slučaju OTT televizijske usluge to znači – “preko postojeće mreže internet provajdera”. Istovremeno, za razliku od IPTV-a, gde je reč o tehnologiji prenosa podataka, OTT znači način pružanja usluge. OTT rešenje je i posebna klijentska oprema ili softver instaliran na strani korisnika. OTT davalac usluge je player koji samostalno može pružiti uslugu bez da pita za dopuštenje. Isto tako OTT je skraćenica koja se odnosi na videosadržaj koji se korisnicima prezentuje online, umesto putem kabelske mreže ili satelitskog davaoca usluga.

OTT sadržaj se može podeliti u tri osnovne kategorije:
  • Video na zahtev koji se bazira na oglasima (AVOD). U ovom OTT modelu davoci usluga ostvaruju prihod prodajom oglasa.
  • Video na zahtev baziran na pretplati (SVOD). SVOD omogućava OTT davaocima usluga da svojim korisnicima ponude "iskustvo bez reklama", jer njihov prihod dolazi od korisničkih pretplata.
  • Transakcioni video na zahtev (TVOD). Slično "plati po gledaj". TVOD modeli omogućavaju korisnicima da plate za određeni deo sadržaja umjesto cele usluge ili celog kanala.

Primer 1. Vi ste OTT davaoc usluge internetsk bioskopa, a za davanje usluge preko intermeta koristite IPTV tehnologiju. To se naziva modelom isporuke OTT usluga korištenjem IPTV tehnologije.

Primer 2. Iznajmljujete DVD diskove, ali vaši kupci ne idu pešice do vaše videoteke, već poručuju diskove putem interneta, a diskove dostavlja treća transportna firma. Vi ne kontrolišete ovaj prevoz, on nije vaš.

Sada je jasnije da OTT nije tehnologija prenosa TV signala, već je OTT usluga firme koja promoviše svoj TV sadržaj tuđoj (internet provajder) mreži. Neki operateri već duže vreme rade s TV kanalima kao što je Blagovesti TV i potrebna je tehnička platforma kako bi svojim korisnicima omogućili gledanje tv signala, tj. prikaz na različitim uređajima, uključujući Smart TV ili pametne telefone.
Strategija OTT providera kao što je Blagovesti TV je da osvoji tržište, i da postane lokalni Netflix, a za to je potrebno promovisati svoj brend tako da kada se dosegne određeni prag pretplatnika, brend postaje prepoznatljiv široj javnosti.
Avgust, 2022.