Click to order
«blagovesti TV BLOG»

Hirotonija arhimandrita Alekseja

Osnovao sam i pokrenuo internet radio-televizijski kanal «Blagovesti TV». Od prvog dana emitovanja, 14. oktobra, 2021. vrednost ovog internet radio-televizijskog brenda povećava se iz dana u dan. Tehnološke inovacije mi u tome pomažu. U ovoj blog objavi pročitajte o načinu kako gradim inovativni brend svog internet radio-televizijskog kanala.

Internet radio-televizijski kanal «Blagovesti TV» ima definisanu programsku shemu koja promoviše životne vrednosti. Smatram da je potrebno osvestiti ljude na potrebu za zdravim duhovnim životom. Isto tako potrebno je da nađemo ravnotežu između savremene tehnologiji sa jedne strane i duhovnosti sa druge strane. Na Blagovesti TV emituju se emisije i prilozi koji potiču: kulturu, istoriju, duhovne vrednosti, i nauku i tehnologiju. Gledajući program «Blagovesti TV» možete saznati o prirodnim lepotama Srbije, Balkana. Činimo sve kako bi interesantnim emisijama podigli raspoloženje gledaocima. Danas u svetu medija dominira televizija, ali činjenica je da postoji potreba za inovacijama u kreiranju televizijskih kanala sa inovativnom programskom shemom za specijalizovanu publiku.
Sve teme koje se mogu zamisliti bile su pokrivene na televiziji. Samo se ne priča o televiziji kao mediju. Dobro znamo da je ona okrenuta životnom stilu potrošnje kojima gledaoci sve više daju značaj. Možete zamisliti koliko dnevno prosečna osoba vidi reklama na TV. Današnje reklame emituju puno više od reklame za određeni proizvod; oni su reklame za ljudske stavove, vrednosti i za različite stilove života. Masovna zabava se koristi da se uhvati masovna publika koja se zatim privlači masovnim oglašavanjem za promicanje masovne potrošnje koja, ima duboke posledice za društvo. Stvarajući televiziju za komercijalni uspeh, televizijska industrija također programira način razmišljanja civilizacija sa razliitih apsekata.

Novembar, 2022.