«blagovesti TV BLOG»

Kurs starogrčkog jezika za one koji ne govore grčki

Starogrčki jezik je jezik Aleksandra Velikog, Arhimeda, Aristofana, Aristotela, Euklida, Euripida, Hipokrata, Homera, Perikla, Platona, Ptolemeja, Sofokla, Talesa, Tukidida, Ksenofonta, jezik Novog zaveta i Svetih Otaca.

Oktobar, 2022.

Uticaj starih Grka još uvek je prisutan oko nas i u nama. Učenje staro-grčkog jezika izvrstan je trening za razna područja kao što su književnost i lingvistika, teologija, filozofija, političke nauke i pravo.


Akademija Evgenios Voulgaris Instituta svetog Maksima Grka (koji radi pod blagoslovom Svetog manastira Vatopeda, na Svetoj Gori) nudi četiri stepena webinarskog kursa. Svaki kurs održavaće se dva puta nedeljno po dva sata (pon. i čet.) biće ukupno 36 sati oko 4 meseca (oktobar 22. - januar 23.).


Datum i vreme: Pon, 31.10.2022., 19:00 sati – Četvrtak, 12.01.2023., 23:00 sata.

Kurs 1/4: Apsolutni početnik - 36 sati: Kurs je namenjen apsolutnim početnicima od 14-te godine. Polaznici će se upoznati s starogrčkim jezikom, uključujući abecedu, morfologiju jezika, gramatiku i sintaksu, razvijaće osnovne veštine čitanja na grčkom.


Ovaj kurs je za…

webinari su namenjeni osobama u dobi od 14 i više godina svih profesionalnih profila koji žele naučiti jezik Ilijade i Odiseje, Sofokla, Platona, Aristofana, Septuaginte, Novog zaveta, crkvenih otaca i mnogih drugih autora. Kursevi mogu poslužiti kao kontinuirano obrazovanje onih koji bi želeli poboljšati svoje znanje čitanja staro-grčkog jezika. Polaznici mlađi od 18 godina trebaće prilikom prijave dokaz o dopuštenju roditelja.


Svi detalji o prijavi na kurs nalaze se na ovom linku...
Oktobar, 2022.