«blagovesti TV BLOG»

Primena tehnologije Proširene stvarnosti (AR) kod predstavljanja «Bogorodičinog hrama» u Zemunu

Razumevajući različita izlaganja stručnjaka koji kreiraju aplikacije virtuelne (VR) i proširene stvarnosti (AR), primećujem da se njihove ideje pretvaraju u kompjuterske projekte, nadajući se da će mnogima doneti napredak i korist u životu.

Oktobar, 2022.
Često prisustvujem na Svetim Liturgijama u hramu Roždestva Presvete Bogorodice ( 1777 – 1780 ) u Zemunu. Starešina hrama je o. Nebojša Topolić. U ovaj hram dolazi mnogo mladih i oni se brižno odnose prema svom hramu i zaštitnici hrama Presvetoj Bogorodici. U hramu, na posebno izrezbarenom prestolu (tronu) nalazi se kopija velikoremetske čudotvorne Bogorodičine ikone. U ovom hramu pod starešinstvom oca Nebojše, nastaju inovativne ideje kao što je razvoj mobilne aplikacije za prezentaciju hrama u tehnologiji Proširene stvarnosti (AR). Mišljenja sam da kreiranjem ovakvih ideja, stvaramo inovacije koje imaju zadatak da pojednostave čovekovu svakodnevnicu. Razumevajući različita izlaganja stručnjaka koji kreiraju aplikacije virtuelne (VR) i proširene stvarnosti (AR) primećujem da se njihove ideje pretvaraju u kompjuterske projekte, nadajući se da će možda sutra mnogim ljudima doneti napredak i korist u životu. Ideje su bezbrojne. Ljudi se danas dobro snalaze sa tehnologijom, i postoje mnoge mogućnosti koje donosi IKT tehnologija.

Čovek je napredovao u umnom stvaralaštvu i tako probio mnoge granice razvojem Robotike, Umrežavanja stvari (Internet of Things), koji su nam postale od životne važnosti. Krećemo se planetom približno brzinom svetlosti. Upravo taj umni i tehnološki razvoj omogućio je čoveku gotovo sve, ali čini mi se da mu brani njegov lični duhovni razvoj. Zbog pomanjkanja duhovnog razvoja, čoveku ponestaje ideje o razvoju svoje duhovne svesti. Tehnološki razvoj pretvara čoveka u pasivnog borca. Čovekovo civilizacijsko napredovanje zavisi upravo o idejama o uravnoteženom korišćenju duhovnosti i napredne tehnologije. Obe su kompomente izrazito važne, jer bez njihove sinergije čovek ne može daleko, a sa njihovom sinergijom može gotovo sve.
Može vrlo lako da se dogodi da čovek zbog silne želje za napredovanjem zanemari svoj duhovni razvoj i da se pretvori u umornog roba savremenih tehnologija. Da bi se to izbeglo neophodno je savremenim tehnologijama prići sa jednog duhovnog aspekta. Okružen sam ljudima koji u svetu teoloških nauka razumeju potrebe za tehnološkim razvojem. Otac Nebojša pokazuje veliku pažnju i primećuje važnost primene savremenih tehnologija za duhovni razvoj čoveka.

Današnji izrazito brzi i precizni računarski izračuni u stanju su da pomognu čoveku u svakodnevnom životu. Savremene tehnologije pojednostaviće bez problema svaki segment naše svakodnevnice. Međutim, teško da ta korist može da ostane dugoročna, ako u nove tehnologije ne unesemo duhovnu komponentu. Bez duhovnosti uz savremene tehnologije postoji opasnost da čovek postane sličan mašini, da se približi hladnom i bezosećajnom životu jedne mašine. Od tog scenarija moramo da bežimo i da se bar malo posvetimo duhovnom razvoju čoveka kako bi tehnologija radila za čoveka, a ne da čovek radi za tehnologiju.

U nastavku upoznajte se sa mobilnom aplikacijom koja koristi tehnologiju Proširene stvarnosti (AR) koja je u primeni za predstavljanje Bogorodičinog hrama u Zemunu.

Aplikacija SkiptAR koristi AR

(proširenu stvarnost) tehnologiju.

Povodom obeležavanja jubileja hrama - 240 godina postojanja, uprava hrama je došla na ideju da napravi aplikaciju Proširene stvarnosti (AR) Bogorodičinog hrama. Ova tehnologija omogućava da uz pomoć telefona detaljno pogledate svaki deo Bogorodičinog hrama u Zemunu.

Kako biste pokrenuli AR prezentaciju, potrebno je da imate marker kojeg je moguće kupiti u Bogorodičinom hramu u Zemunu po veoma pristupačnoj ceni.

Sve AR prezentacije imaju i zvučnu prezentaciju, tako da korisnik može da nauči nešto novo. Aplikacija se redovno ažurira i dostupna je na Google Play. Pristup do aplikacije možete pronaći na donjem linku.
SkiptAR
Aplikaciju možete preuzeti na ovom linku
U nastavku pogledajte video o hramu posvećen Vladičici našoj, Presvetoj Bogorodici. Ovaj Hram po rečima starešine hrama, pripada onima koji veruju i koji se mole Presvetoj Vladičici našoj Bogorodici i Sinu Njenom, Gospodu našem Isusu Hristu.
Opširniju web stranicu sa predstavljanjem Bogorodičinog hrama u Zemunu i kompletnu istoriju kao i detalje bogosluženja u hramu možete pronaći na donjem linku.
Oktobar, 2022.